Linux

Hướng dẫn cài đặt ZABBIX 6.2 trên Ubuntu 22

Hướng dẫn cài đặt ZABBIX 6.2 trên Ubuntu 22

Zabbix là công cụ giám sát hệ thống và mạng nguồn mở, hỗ trợ giám sát hiệu suất và tình trạng của máy chủ, dịch vụ, và tài nguyên IT. Nó cung cấp cảnh báo thời gian thực, báo cáo, và dự báo hiệu suất, qua một giao diện web dễ sử dụng. Lý tưởng cho việc quản lý tập trung tài nguyên IT một cách hiệu quả.
Memcached installation problem on PHP5.6

Memcached installation problem on PHP5.6

pecl/memcached requires PHP (version >= 7.0.0), installed version is 5.6.30
pecl/memcached can optionally use PHP extension "igbinary" (version >= 2.0)
pecl/memcached can optionally use PHP extension "msgpack" (version >= 2.0)
No valid packages found
install failed

Lệnh Linux Disk I/O Monitoring

Lệnh Linux Disk I/O Monitoring

Để theo dõi hoạt động I/O của đĩa trên hệ điều hành Linux, bạn có thể sử dụng một số công cụ và lệnh khác nhau.

[Linux] Kill user sessions ssh

[Linux] Kill user sessions ssh

Đôi khi, chúng ta  cần hủy phiên ssh của người dùng trên linux, điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh kill