Plesk

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

Web cache là một dạng công nghệ liên quan đến việc lưu trữ tạm thời các tài liệu web như các trang HTML và hình ảnh. Nó giúp giảm thiểu độ trễ của máy chủ - tăng tốc máy chủ và trang web đáng kể.