cPanel

[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh

[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh

Lệnh hữu ích chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh khi license cPanel của bạn hết hạn. Bạn vẫn có thể chuyển đổi giữa các máy chủ web bằng cách thực hiện lệnh này qua terminal / ssh.