[DirectAdmin] Khắc phục lỗi custombuild getpwuid error: Success

Hướng dẫn Khắc phục lỗi custombuild getpwuid error: Success không thể sử dụng custombuild trên giao diện DirectAdmin

Các bạn ssh vào server và chạy lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build custombuild_plugin

Chúc các bạn thành công.

Bình luận