Linux

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

NFS (Network File System) là một hệ thống giao thức chia sẻ file phát triển bởi Sun Microsystems từ năm 1984, cho phép một người dùng trên một máy tính khách truy cập tới hệ thống file chia sẻ thông qua một mạng máy tính giống như truy cập trực tiếp trên ổ cứng.

Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy

Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

Bắt đầu với phiên bản 17.10, Netplan là công cụ quản lý mạng mặc định trên Ubuntu, thay thế tệp cấu hình /etc/network/interfaces trước đây được sử dụng để định cấu hình mạng trên Ubuntu.

Lỗi: MySQL server has gone away

Lỗi: MySQL server has gone away

Nếu các bạn có 1 file dữ liệu lớn nhưng import vào cứ bị báo lỗi MySQL server has gone away, không thể nào import được. Các bạn có thể làm theo các bước sau để khác phục tình trạng trên

Set default php version trong shell linux

Set default php version trong shell linux

Nếu server của bạn đang có nhiều version php để chạy hosting, nhưng trong ssh khi chạy shell lại ra version php không đúng như ý bạn, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn các thay đổi default php khi chạy shell

Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos

Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos

Composer là một công cụ để quản lý phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện phụ thuộc dự án của bạn cần và nó sẽ cài đặt chúng trong project của bạn cho bạn.