Windows

Linux

[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9

[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9

Ngày đăng23/02/2021 34

Module mod_rewrite giúp các bạn biến tấu lại url website theo cách riêng của bạn

[MySQL] Error reading communication packets

[MySQL] Error reading communication packets

Ngày đăng17/02/2021 80

Hướng dẫn fix lỗi MySQL: Error reading communication packets

[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7

[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7

Ngày đăng30/01/2021 113

Let’s Encrypt là Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) cung cấp và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí cho phép HTTPS được mã hóa trên máy chủ web

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu

Ngày đăng29/01/2021 67

Docker là một nền tảng triển khai các ứng dụng Linux và Windows vào trong các container ảo hóa. Docker cung cấp một lớp trừu tượng và tự động ảo hóa dựa trên Linux

[MariaDB] mariadb.service failed to run

[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory

Ngày đăng27/01/2021 85

Hướng dẫn fix lỗi khi start mariadb: mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

Ngày đăng18/01/2021 97

PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm các đối số được đặt tên, kiểu liên hợp, thuộc tính, quảng bá thuộc tính phương thức khởi tạo, biểu thức, ... và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.