Thủ thuật khác

[Outlook] Hướng dẫn hẹn giờ gửi mail trên outlook

[Outlook] Hướng dẫn hẹn giờ gửi mail trên outlook

Việc hẹn giờ gửi mail trên Outlook cho phép bạn viết và lập lịch để gửi email vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn chuẩn bị trước và tự động gửi email vào thời điểm phù hợp mà không cần phải ghi nhớ hoặc gửi thủ công.