[CentOS] Khắc phục lỗi failed to start lsb bring up/down networking

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi restart service network failed to start lsb bring up/down networking

Các bạn cài đặt net-tools

yum install net-tools -y

Sau đó reboot lại server là được nhé

reboot

Chúc các bạn thành c

Bình luận