Download ISO

Link download office 2019 google drive

Link download office 2019 google drive

Microsoft Office 2019, gọi tắt là Office 2019, mã code Cornflakes, là phiên bản mới nhất trong bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office, bao gồm Word, Excel, Powerpoint… để đáp ứng nhu cầu soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, tạo bài thuyết trình của người dùng văn phòng.

[Adobe] Link download Adobe Bridge 2020 cho MacOS

[Adobe] Link download Adobe Bridge 2020 cho MacOS

Adobe Bridge là một công cụ tổ chức độc lập trong bộ ứng dụng Adobe, chủ yếu được sử dụng để quản lý các file Adobe và sắp xếp chúng một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất có thể. Trong thực tế, khả năng tổ chức của ứng dụng này rất mạnh mẽ. Nếu bạn muốn, bạn thậm chí có thể sử dụng nó để tổ chức tất cả các loại tập tin trong máy tính của bạn.

[Photoshop] Download ISO Adobe Photoshop CC 2020

[Photoshop] Download ISO Adobe Photoshop CC 2020

Adobe Photoshop CC 2020 là phần mềm tốt nhất và chuyên nghiệp nhất để chỉnh sửa hình ảnh trên PC. Đây là phần mềm mạnh mẽ nhất cho người dùng chuyên nghiệp để làm cho hình ảnh đầy màu sắc và phong cách.

[Office] Link download Microsoft Office 2016

[Office] Link download Microsoft Office 2016

Microsoft Office 2016 là một phiên bản của bộ phần mềm Microsoft Office được phát hành vào ngày 9 tháng 7 đối với bản cho OS X và ngày 22 tháng 9 năm 2015 cho hệ điều hành Windows

[SQL Server] Link download SQL Server 2012 full

[SQL Server] Link download SQL Server 2012 full

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

[SQL Server] Link download SQL Server 2005

[SQL Server] Link download SQL Server 2005

Hệ điều hành hỗ trợ:
Windows 2000 Service Pack 4, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP