HaProxy

[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos

[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos

HAProxy là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí cung cấp bộ cân bằng tải. Máy chủ proxy có tính khả dụng cao cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP, truyền yêu cầu trên nhiều máy chủ.