fix lỗi cloud-init: c_final_message.py[WARNING]: Used fallback datasource

Hướng dẫn xử lý lỗi cloud-init c_final_message.py[WARNING]: Used fallback datasource trên Ubuntu

1. Chọn ctrl + c bỏ qua lỗi và login vào ubuntu

2. Chạy lệnh

sudo touch /etc/cloud/cloud-init.disabled

3. Cuối cùng các bạn restart lại server ubuntu nhé


chúc các bạn thành công

Bình luận