[WordPress] Cách đổi Site URL trong wp-config.php

Hướng dẫn thay đổi domain cho website wordpress trong wp-config.php không cần vào wp-admin

Các bạn vào source website wordpress của mình mở file wp-config.php

Sau đó thêm 2 dòng sau vào

define( 'WP_HOME', 'https://example.com' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://example.com' );

Lưu ý thay thế example.com thành tên miền của bạn nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận