Linux

[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux

[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux

Swap là không gian trên đĩa được sử dụng khi bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang vùng hoán đổi.

Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

Memcached là một chương trình lưu trữ đối tượng bộ nhớ phân tán mã nguồn mở cho phép cải thiện và tăng tốc hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách lưu trữ dữ liệu và các đối tượng trong Bộ nhớ.