Linux

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt php8 trên CentOS

PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm các đối số được đặt tên, kiểu liên hợp, thuộc tính, quảng bá thuộc tính phương thức khởi tạo, biểu thức, ... và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.

[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux

[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux

Swap là không gian trên đĩa được sử dụng khi bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang vùng hoán đổi.