[Adobe Acrobat] fix There were no pages selected to print

Hướng dẫn khắc phục không thể in trên ứng dụng Adobe Acrobat

1. Mở file PDF bằng Acrobat/Reader.

2. Chọn File > Print.

3. Click vào Advanced button trong Print dialog box.4. trong phần Advanced Print Setup dialog box, Chọn Print As Image và click OK.


Chúc các bạn thành công.

Bình luận