Phần mềm

[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos

[Haproxy] Cài đặt và cấu hình HAProxy trên centos

HAProxy là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí cung cấp bộ cân bằng tải. Máy chủ proxy có tính khả dụng cao cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP, truyền yêu cầu trên nhiều máy chủ.

[MongoDB] Hướng dẫn cài đặt mongodb trên Centos 7

[MongoDB] Hướng dẫn cài đặt mongodb trên Centos 7

MongoDB là một cơ sở dữ liệu miễn phí và mã nguồn mở. Nó được phân loại là cơ sở dữ liệu NoSQL vì không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu như truyền thống, mà nó sử dụng cấu trúc giống JSON

[Photoshop] Download ISO Adobe Photoshop CC 2020

[Photoshop] Download ISO Adobe Photoshop CC 2020

Adobe Photoshop CC 2020 là phần mềm tốt nhất và chuyên nghiệp nhất để chỉnh sửa hình ảnh trên PC. Đây là phần mềm mạnh mẽ nhất cho người dùng chuyên nghiệp để làm cho hình ảnh đầy màu sắc và phong cách.

[Office] Link download Microsoft Office 2016

[Office] Link download Microsoft Office 2016

Microsoft Office 2016 là một phiên bản của bộ phần mềm Microsoft Office được phát hành vào ngày 9 tháng 7 đối với bản cho OS X và ngày 22 tháng 9 năm 2015 cho hệ điều hành Windows