[Kerio Connect] Hướng dẫn thêm domain vào mail server

Hướng dẫn thêm domain vào mail server Kerio Connect

1. Đăng nhập vào mail server với link https://IP:4040

2. Vào Configuration > Domain > Add > Local Domain


3. Ở Box Add Domain các bạn ghi tên domain và giới hạn user + dung lượng > Xong chọn OK4. Thêm user admin cho domain, các bạn vào Account > Chọn Domain của bạn và chọn Add