[VMWARE] Truy cập bản điều khiển người trùng (Direct Console User Interface) trong SSH Exsi

Hướng dẫn thao tác truy cập bảng điểu khiển người dùng bằng ssh trên VMWare Esxi "Direct Console User Interface" (dcui)

1. Các bạn SSH vào server

2. Các bạn chạy lệnh

dcui

3. Để thoát giao diện người dùng các bạn chọn Ctrl + C

Chúc các bạn thành công

Bình luận