Phần mềm

Link download office 2019 google drive

Link download office 2019 google drive

Microsoft Office 2019, gọi tắt là Office 2019, mã code Cornflakes, là phiên bản mới nhất trong bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office, bao gồm Word, Excel, Powerpoint… để đáp ứng nhu cầu soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, tạo bài thuyết trình của người dùng văn phòng.

Link download SQLyog Ultimate 12.0.9.0

Link download SQLyog Ultimate 12.0.9.0

SQLyog Ultimate là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu MySQL GUI. Dùng để so sánh và đồng bộ dữ liệu, quản lý truy vấn SQL và giữ an toàn cho cơ sở dữ liệu của bạn.
Link download Hiren's BootCD PE

Link download Hiren's BootCD PE

Hiren's BootCD PE là một tập hợp các tiện ích được cài đặt trên USB hoặc DVD có khả năng boot, bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố liên quan đến cài đặt trên hệ điều hành

Link download Adobe Illustrator 2021 v25.4 cho MacOS

Link download Adobe Illustrator 2021 v25.4 cho MacOS

Illustrator là phần mềm đồ hoạ, đóng một vai trò nền tảng trong lĩnh vực thiết kế. Có thể nói AI là một trong những phần mềm bắt buộc phải biết của bất kì một nhà thiết kế nào