[VMWARE] Hướng dẫn stop start vps bằng command line khi không vào được vSphere Client

Hướng dẫn lệnh power on, power off vps, hoặc suspend bằng command line khi các bạn không vào được vSphere Client

1. List các vm hiện có để lấy vmid các bạn có thể grep hoặc không grep tùy theo cách các bạn tìm kiếm nhé

vim-cmd vmsvc/getallvms | grep <vm name>

2. Lệnh check trạng thái power của vm

vim-cmd vmsvc/power.getstate <vmid>

3. Lệnh Power-on vm

vim-cmd vmsvc/power.on <vmid>

Tương tự các bạn có các lệnh như sau

power.on             power.suspendResume  power.hibernate
power.off            power.suspend        power.shutdown
power.reset          power.reboot         power.getstate

Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ website của mình

Bình luận