Phần mềm

Link download VMware vCenter Converter Standalone

Link download VMware vCenter Converter Standalone

VMware vCenter Converter Standalone là một ứng dụng miễn phí có thể tải xuống từ trang web của VMware và cài đặt trên Windows để chuyển đổi các loại máy chủ  sang máy ảo VMware
[Adobe] Link download Adobe Bridge 2020 cho MacOS

[Adobe] Link download Adobe Bridge 2020 cho MacOS

Adobe Bridge là một công cụ tổ chức độc lập trong bộ ứng dụng Adobe, chủ yếu được sử dụng để quản lý các file Adobe và sắp xếp chúng một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất có thể. Trong thực tế, khả năng tổ chức của ứng dụng này rất mạnh mẽ. Nếu bạn muốn, bạn thậm chí có thể sử dụng nó để tổ chức tất cả các loại tập tin trong máy tính của bạn.