[Outlook] Hướng dẫn recall message trên outlook 2016

Hướng dẫn recall message trên outlook 2016 khi gửi nhầm email

1. Các bạn vào sent item của outlook và mở email vừa send lên

2. Chọn Action > Recall this message

Recall this message

Sau đó chọn Delete unread copies of this message

delete-unread-copies-of-this-message

Chúc các bạn thành công.

Bình luận