[Zimbra] Hướng dẫn reset password user bằng command line

Hướng dẫn reset password user trên giao diện command line (CLI)

1. SSH vào server và sử dụng lệnh zmprov để reset password

su zimbra
zmprov sp <user or admin email address> <new password>

2. Nếu muốn reset password admin nhưng bạn không biết user admin là gì các bạn có thể chạy lệnh sau để tìm user admin

su zimbra
zmprov gaaa

 Giao diện webmail admin:

https://mail.example.com:7071

Giao diện webmail client

https://mail.example.com

Chúc các bạn thành công.

Bình luận