[Maldet] Hướng dẫn exclude folder khi maldet scan

Nếu bạn cần Loại trừ / Bỏ qua một đường dẫn nhất định khi maldet quét.

Các bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Edit file ignore_paths

vi /usr/local/maldetect/ignore_paths

2. Thêm các đường dẫn loại trừ / bỏ qua, nội dung mẫu như bên dưới

/usr/local/maldetect
/usr/local/sbin/maldet

Chúc các bạn thành công.

Bình luận