Hosting

[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh

[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh

Lệnh hữu ích chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh khi license cPanel của bạn hết hạn. Bạn vẫn có thể chuyển đổi giữa các máy chủ web bằng cách thực hiện lệnh này qua terminal / ssh.

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

Web cache là một dạng công nghệ liên quan đến việc lưu trữ tạm thời các tài liệu web như các trang HTML và hình ảnh. Nó giúp giảm thiểu độ trễ của máy chủ - tăng tốc máy chủ và trang web đáng kể.