Hosting

Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin

Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin

Vì nhiều lý do ví dụ như code website bạn quá cũ so với phiên bản php hiện tại và bạn không có nhiều thời gian để nâng cấp thì giải pháp duy nhất là phải downgrade từ php mới nhất xuống php 5.3 hoặc thấp hơn.