[Plesk] Hướng dẫn enable nginx caching trên Plesk Linux

Web cache là một dạng công nghệ liên quan đến việc lưu trữ tạm thời các tài liệu web như các trang HTML và hình ảnh. Nó giúp giảm thiểu độ trễ của máy chủ - tăng tốc máy chủ và trang web đáng kể.

1. Các bạn login vào Plesk và chọn Apache & nginx settings

select-apache-nginx-setting

2. Tiếp theo các bạn check vào Enable nginx caching

enable-nginx-caching

Chúc các bạn thành công.

Bình luận