[Plesk] Hướng dẫn enable / disable autoupdates trên plesk bằng CLI

Hướng dẫn enable / disable autoupdates trên plesk bằng CLI (Command Line)

Các bạn remote vào máy chủ Plesk và mở CMD với quyền Administrator

Automatically install Plesk updates

plesk bin server_pref -u -autoupdates true

Automatically install updates các phần của bên thứ ba của Plesk

plesk bin server_pref -u -autoupdates-third-party true  

Chúc các bạn thành công

Bình luận