[cPanel] Chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh

Lệnh hữu ích chuyển đổi giữa litespeed và apache trên ssh khi license cPanel của bạn hết hạn. Bạn vẫn có thể chuyển đổi giữa các máy chủ web bằng cách thực hiện lệnh này qua terminal / ssh.

Các bạn SSH vào server bằng tài khoản root và chạy lệnh sau:

Chuyển đổi litespeed sang apache:

sh /usr/local/lsws/admin/misc/cp_switch_ws.sh apache

Chuyển đổi apache sang litespeed:

sh /usr/local/lsws/admin/misc/cp_switch_ws.sh lsws

Chúc các bạn thành công.

Bình luận