[cPanel] Hướng dẫn disable IP check sessions trên cPanel

Xác minh các địa chỉ IP được sử dụng trong tất cả các thông tin đăng nhập dựa trên cookie. Điều này sẽ hạn chế khả năng những kẻ tấn công nắm bắt cookie phiên cPanel sử dụng chúng để khai thác giao diện cPanel hoặc WebHost Manager. Để cài đặt này có hiệu quả tối đa, các miền proxy cũng nên được tắt. Việc xác thực nghiêm ngặt yêu cầu địa chỉ IP hiện tại và địa chỉ IP cookie phải khớp chính xác.

1. Các bạn login vào root cPanel

2. Vào Home » Server Configuration » Tweak Settings

vào tab Security tìm đến dòng Cookie IP validation và chọn disabled  và chọn Save

Cookie IP validation

Chúc các bạn thành công.

Bình luận