[cPanel] Hướng dẫn suspend và unsuspend account hosting trong SSH

Khắc phục lỗi không thể unsuspend account trong cpanel, sử dụng ssh để suspend và unsuspend account

Khi các bạn bị lỗi account suspend nhưng lại không unsuspend được trong cpanel, các bạn khắc phục bằng cách ssh vào server suspend account đó và unsuspend lại là được nhé

Lệnh suspend account

/usr/local/cpanel/scripts/suspendacct <username>--force

Lệnh unsuspend account

/usr/local/cpanel/scripts/unsuspendacct <username> vnvc

Chúc các bạn thành công.

Bình luận