[cPanel] Hướng dẫn cài đặt cPanel

Hướng dẫn thao tác cài đặt cPanel trên linux

1. SSH vào Server

2. Chạy lệnh setup

cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest

Các bạn nên dùng screen session để cài đặt tránh tình trạng bị timeout

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận