[DirectAdmin] Khắc phục lỗi Requested 'icu-uc >= 50.1' but version of icu-uc is 4.8.1

Khắc phục lỗi  Requested 'icu-uc >= 50.1' but version of icu-uc is 4.8.1 khi build php trên DirectAdmin

1. Update ICU

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build icu

2. Sau đó build lại php là được nhé

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build php n

Chúc các bạn thành công.

Bình luận