[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk

Hướng dẫn set default web cho server khi truy cập vào ip server Plesk

Để muốn truy cập vào ip ra website mặc định các bạn thực hiện các bước sau:

1. Truy cập vào Plesk Admin

2. Truy cập vào Tool & Settings > IP Addresses

3. Click chọn vào IP Server của bạn

4. Ở Giao diện IP Address phần Default Site các bạn chọn website cần chạy IP mặc định hoặc để none nếu không muốn set nữa nhé

select_default_site

Chúc các bạn thành công.

Bình luận