[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers

Hướng dẫn disable mail server của domain để dùng external mail server trên Plesk

Nếu có 2 domain cùng nằm chung 1 hosting plesk nhưng: domain1 cái dùng mail server plesk và domain2 dùng mail server khác nhưng lại không gửi mail được từ domain1 qua domain2 thì các bạn cần phải thao tác Disable mail service cho domain2 trên Plesk

  • Vào Mail, vào tab Mail Settings.

  • Bỏ check Activate mail service on this domain 

  • Sau đó chọn OK

disable-mail-service-plesk

Chúc các bạn thành công.

Bình luận