[Plesk] Hướng dẫn back up /restore system database trên Plesk

Để back up/restore database, hãy kết nối với máy chủ Plesk thông qua SSH (Linux) hoặc RDP (Windows Server) và làm theo hướng dẫn sau:

1. Với máy chủ Linux

  • Backup database
plesk db dump <database_name> > /path/to/<dump_name>.sql

 vd backup database psa

plesk db dump psa > /root/psa_dump.sql
  • Restore database
plesk db < /path/to/<dump_name>.sql

vd restore database psa

plesk db < /root/psa_dump.sql

 2. Với Server Windows

  • Backup Database
plesk db dump <database_name> > C:/path/to/<dump_name>.sql

 vd backup database psa

plesk db dump psa > C:\psa_dump.sql
  • Restore database
plesk db < C:/path/to/<dump_name>.sql

 vd restore database psa

plesk db < C:\psa_dump.sql

Cám ơn các bạn đã ủng hộ website của mình

Chúc các bạn thành công

Bình luận