[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk

Thiết lập chuyển tiếp thư của email đến một hoặc nhiều địa chỉ email

1. Chọn menu Mail và click vào email cần cấu hình forwarding

select-mail-menu

2. Sau khi click vào email chọn tab forwarding

tab-forwarding

Bên trong Tab Forwarding các bạn check vào Switch on mail forwarding 

Ổ khung text box Forward incoming messages to the following email address các bạn nhập các email cần forwarding vào nhé, mỗi email các bạn xuống dòng nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận