[VMWARE] Hướng dẫn set vm auto start khi khởi động Master

Hướng dẫn set vm auto start trên Vmware Esxi khi khởi động Master

1. Các bạn login vào vSphere Client

2. Chọn Configuration > Virtual Machine Startup/Shutdown


3. Chọn Properties... > Check vào Allow virtual machines to start and stop automatically with the system


4. Chọn VM mà bạn cần cho auto sau đó chọn Move Up cho nó lên mục Automatic Startup rồi chọn OK nhé.


Chúc các bạn thành công

Bình luận