Link download Hiren's BootCD PE

Hiren's BootCD PE là một tập hợp các tiện ích được cài đặt trên USB hoặc DVD có khả năng boot, bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố liên quan đến cài đặt trên hệ điều hành

Các công cụ chính trên Hiren’s Boot

 • Disk Partition Tool
 • Disk Clone Tool
 • Gộp và chia tách phân vùng
 • Antivirus Tools
 • Testing Tool
 • Hard Disk Tools
 • System Info Tool
 • Password & Registry Tools
 • MultiMedia Tools
 • DOS
 • BIOS/CMOS Tools
 • MBR Tool
 • File Manager

Link download [tại đây]

Chúc các bạn thành công

Bình luận