[Kerio Connect] Hướng dẫn set quyền cho user thành admin trong Kerio

Hướng dẫn set quyền cho user mail thành admin email trên Kerio connect

1. Các bạn vào admin mail theo link IP:4040

2. Chọn mục User


3. Click vào user cần set quyền và chọn Edit


4. Chọn Tab Right, tại phần Server administration chọn <domain> Account lưu lý <domain> là tên miền của bạn nhé


5. Sau đó chọn OK là hoàn thành

Chúc các bạn thành công.

Bình luận