[Kerio Connect] Hướng dẫn thêm user email trên webmail admin kerio

Hướng dẫn thêm user email trên webmail admin của kerio connect

1. Vào webmail admin với link https://:4040

2. Chọn Account > User


3. Chọn trên cùng có dropdownlist bạn chọn đúng tên miền muốn tạo email và chọn Add4. Tại giao diện Add User các bạn điền đầy dủ thông tin của user nhé  và click Ok để hoàn tất
vd tạo email là tenemail@itcweb.net thì chỉ để tenemail thôi nhé không cần @


Chúc các bạn thành công.

Bình luận