[cPanel] The MySQL server is currently offline

Hướng dẫn fix lỗi The MySQL server is currently offline. adminbin Cpanel/cpmysql/DBCACHE

Nếu gặp lỗi trên khi vào MySQL® Databases các bạn có thể fix bằng cách downgrade mariadb xuống version thấp hơn nhé

Lệnh downgrade mariadb như sau:

yum downgrade MariaDB-server MariaDB-common MariaDB-shared MariaDB-client MariaDB-compat MariaDB-devel -y

Server mình lỗi ở version MariaDB 10.3.27, sau khi downgrade 2 lần xuống MariaDB 10.3.25 đã khắc phục được

Chúc các bạn thành công.

Bình luận