List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

Hướng dẫn sử dung lệnh để list user hoặc domain có trên hosting cpanel

Các bạn có thể dùng lệnh sau trong ssh

1. List các user có trong hositng kèm theo domain chính

 cat /etc/domainusers

2. List các domain có trong hosting kèm theo user

cat /etc/userdomains

Các bạn có thể sử dụng kèm theo lệnh grep để tùy biến khi tìm kiếm nhé. Chúc các bạn thành công

Bình luận