Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Sau khi đang nhập vào hosting các bạn vào mục Email Accounts để tạo email

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Sau khi vào phần Email Accounts các bạn tạo email phía bên dưới phần Add Email Account các bạn điền đầu đủ thông tin email và chọn Create Account

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

 

Sau khi tạo email xong các bạn sẽ được nhận thông báo sau

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Chúc các bạn thành công.

Bình luận