Windows

[Windows 11] Hướng dẫn xóa Windows 11 pro insider preview Evaluation

[Windows 11] Hướng dẫn xóa Windows 11 pro insider preview Evaluation

Màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ "Windows 11 home insider preview single language Evaluation copy build xxxx" hay "Windows 11 pro insider preview Evaluation copy build xxxx" trên Desktop dưới góc bên phải khiến bạn cảm thấy khó chịu và muốn xóa bỏ nó đi