[Windows] delete windows.old trên Windows 11

Hướng dẫn xóa folder windows.old trên windows 11 sau khi update

  1. Vào Start gõ và chọn settings.

  2. Chọn System > Storage > Chọn Temporary files.

  3. Dưới phần Remove temporary files, Chọn vào check box Previous version of Windows sau đó chọn Remove files.

 delete windows old

Chúc các bạn thành công.

Bình luận