Fix: Windows Cannot Find C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe

Hướng dẫn fix lôi Windows Cannot Find “C:\WINDOWS\system32\Taskmgr.exe khi mở taskbar manager

1. Các bãn vào Start > Run > gõ vào regedit

2. Ở khung regedit các bạn vào đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\taskmgr.exe

taskmgr

Cái này có thể taskbar manager của bạn đang bị chiếm quyền, các bạn xóa debugger và thử vào lại taskbar manager là được nhé

delete debugger

Chúc các bạn thành công.

Bình luận