[Zoom] Hướng dẫn cho phép user share (chia sẽ màn hình) screen trên Zoom Meeting

Hướng dẫn cho phép user share screen (chia sẽ màn hình) trên Zoom Meeting

Sau khi Host Start Zoom Meeting, ở màn hình Meeting các bạn chọn mũi tên gần nút Share Screen và chọn Multiple participants can share simultaneously

allow-user-share-screen

Như vậy các user đã có thể share screen rồi nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận