[OpenSSL] Hướng dẫn convert ssl ra pfx bằng openssl trên windows

Để cài đặt SSL trên windows các bạn cần phải chuyển ssl thành file pfx.

1. Trước tiên các bạn cần cài đặt OpenSSL tại link sau https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html

2. Sau khi cài đặt xong OpenSSL các bạn mở cmd trong đường dẫn bin của OpenSSL cụ thể ở đây mình cài là C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin các bạn tùy biến lại theo đường dẫn của các bạn nhé

Hướng dẫn convert ssl ra pfx bằng openssl trên windows

3. Chạy lệnh openssl.exe để vào chương trình openssl

Hướng dẫn convert ssl ra pfx bằng openssl trên windows

4. Lệnh convert SSL Sang PFX như sau

pkcs12 -export -out domain.pfx -inkey domain.key -in domain.crt

Hướng dẫn convert ssl ra pfx bằng openssl trên windows

Sau đó các bạn nhập password file pfx nhé hoặc để trống nếu các bạn muốn

Lưu ý do file domain.crtdomain.key mình để trong folder bin nên mình không cần ghi đường dẫn file nếu các bạn để nơi khác thì phải ghi thêm đường dẫn file và đường dẫn lưu output cho domain.pfx nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận