[Zoom] Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting

Hướng dẫn tạo schedule meeting trên Zoom Meeting, có thể tạo nhiều schedule

1. Các bạn login vào zoom và chọn Schedule

Hướng dẫn tạo schedule meeting

2. Khao báo các thông tin meeting

Tạo meeting

Phần Meeting ID các bạn chọn

  • Generate Automatically: Để tạo random ID Meeting

Phần Security chọn

  • Passcode: Để tạo password cho phòng họp

Waiting Room:

  • Nếu các bạn check vào đây thì khi user join phòng họp cần admin accept
  • Nếu không check thì user có thể join phòng họp khi nhập đúng Meeting ID và Passcode

Phần Video

Host: On Chủ phòng sẽ tự động bật camera khi vào phòng họp
Participants: On User sẽ tự động bật camera khi vào phòng họp

Cuối cùng chọn Save

3. Hoàn tất tạo Schedule Meeting

Link Meeting

Các bạn Copy link Join Meeting kèm ID và Passcode gửi cho User để join là được nhé

4. Vào danh sách các Schedule meeting để start cuộc họp

List Schecdule Meeting

Sau khi login vào Zoom các bạn chọn Meetings > chọn Cuộc họp mà bạn đã tạo trong Schedule và Start để user có thể Join nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận