[Photoshop] Fix lỗi không thể tạo document mới trên photoshop

Hướng dẫn thao tác fix lỗi không thể tạo document mới sau khi cài đặt photoshop

1. Các bạn mở Photoshop lên

2. Các bạn vào menu sau Edit > Preferences > General... Hoặc Ctrl + K

General

3. Sau đó các bạn chọn Use Legacy "New Document" Interface

use-legacy-new-document-interface

Như vậy các bạn đã có thể tạo một document mới như bình thường rồi nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận